CE FACEM / Proiecte/programe


Bastionul Apor - natură și istorie

Perioada de implementare:

10 aprilie - 09 august 2017


Scopul proiectului:

Implicarea cetățenilor în protejarea și punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural, care să aducă și venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creșterea respectului pentru valorile acestuia și care să încorporeze valorile culturale specifice zonei.


Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • REABILITAREA BASTIONULUI APOR din Băile Tușnad și AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE EXPOZIȚIE în incinta acestuia, prin amplasarea unor panouri cu imagini de arhivă și cu o scurtă prezentare a trecutului acestuia.
  • PUNEREA ÎN VALOARE A BASTIONULUI APOR ȘI A SPAȚIULUI DE EXPOZIȚIE prin iluminarea acestuia printr-o soluție eficientă, care folosește inovația tehnologică pentru protecția mediului înconjurător, precum și amenajarea traseului turistic care duce la bastion și amplasarea unor popasuri ecoturistice.
  • Promovarea patrimoniului natural și cultural al zonei prin organizarea în cadrul zilelor orașului Băile Tușnad a unui eveniment tematic intitulat „ZIUA REZERVAȚIEI NATURALE PIATRA ȘOIMILOR” și sporirea gradului de educație ecologică a grupurilor Junior Ranger din Bazinul Ciucului de Jos, prin REALIZAREA UNOR ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE în cadrul evenimentului tematic intitulat „Ziua Rezervației Naturale Piatra Șoimilor”.

       

Proiect finanțat de:

Fundația pentru Parteneriat și MOL România


Partenerii proiectului:

Primăria Băile Tușnad; Asociația Green Zone; Asociația de Turism Băile Tușnad și Școala Gimnazială Jokai Mor - Băile Tușnad.

Junior Rangeri pentru natură

Perioada de implementare:

15 aprilie - 14 septembrie 2016


Scopul proiectului:

Întărirea parteneriatelor între custozii/administratorii ariilor naturale protejate prin implementarea unor programe educaționale specifice, schimburi de experiență (know-how) pentru grupurile de Junior Ranger, precum și creșterea nivelului de informare a tinerei generații asupra importanței conservării naturii prin includerea arborilor bătrâni pe lista valorilor culturale și naturale locale din Bazinul Ciucului de Jos.


Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Amenajarea potecii tematice „Mlaștina Borsáros” și îngrădirea zonei de protecție strictă a rezervației botanice Mlaștina Borșaroș (parte integrantă a sitului Natura 2000 ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos), implicând activ comunitatea locală (toate categoriile de vârstă, sex, naționalitate, religie și ocupație) din Comuna Sâncrăieni.
  • Conștientizarea, informarea generației tinere prin realizarea unor activități extrașcolare cu sprijinul grupului Junior Ranger din localitatea Sânscrăieni, constând în activități extrașcolare de sală (indoor) și de teren (outdoor).
  • Promovarea potecii tematice „Mlaștina Borsáros” și a valorilor naturale a rezervației, ca patrimoniu natural cu o valoare conservativă ridicată a acesteia prin realizarea și diseminarea unui flyer și a unui ghid informativ precum și organizarea unui eveniment tematic intitulat „ziua rezervației botanice Mlaștina Borșaroș”.