MIT CSINÁLUNK

PROJEKTEK

Perioada de implemetare decembrie 2011 – noiembrie  2012
Titlul proiectului Parteneriat pentru natură
Scopul proiectului Asigurarea/menținerea stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 „Bazinul Ciucului de Jos” şi a Rezervației Naturale Protejate „Piatra Șoimilor”, implicit a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acestora, prin: îmbunătăţirea comunicării între factorii implicaţi; care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural; să ducă la creşterea respectului pentru valorile acestora; să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice zonei.
Proiect finanţat de Programul de Granturi Mici (SGP) din cadrul Fondului Global de Mediu (GEF).
Partenerii proiectului Asociația Green Zone; Școala Generală „Jokai Mor”;  Primăria Băile Tușnad;  Asociația de Ecoturism din România; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.
Perioada de implemetare aprilie – octombrie 2011
Titlul proiectului Rezervaţia Naturală Protejată „Piatra Şoimilor”, un simbol pentru Băile Tuşnad
Scopul proiectului Promovarea unei conduite ecologice atât în rândul tinerilor cât şi în rândul adulţilor prin implicarea acestora în diferite activităţi practice specifice în Rezervaţia Naturală Protejată „Piatra Şoimilor” unde cu o intervenţie antropică minimă natura să-şi urmeze cursul firesc, ale cărei valori să fie recunoscute de publicul larg, localnici şi unde turiştii responsabili sunt bineveniţi.
Proiect finanţat de

Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi

MOL România.

Partenerii proiectului Primăria Băile Tușnad; Asociația Green Zone, Școala Generală „Jokai Mor”; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.
Perioada de implemetare aprilie – noiembrie 2010
Titlul proiectului Acțiuni de educație ecologică în Rezervația Naturală Protejată „Piatra Şoimilor”
Scopul proiectului Păstrarea Rezervației Naturale Protejate „Piatra Şoimilor” ca un loc unde natura să-şi urmeze cursul firesc, ale cărui valori să fie recunoscute de publicul larg şi localnici, unde turiştii responsabili sunt bineveniţi, iar utilizarea durabilă a resurselor naturale este reglementată.
Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România.
Partenerii proiectului Primăria Băile Tușnad, Asociația Green Zone, Școala Generală „Jokai Mor”, Liceul teoretic „Ady Endre”, Centrul Cultural al Republicii Ungare din Bucureşti.
Perioada de implemetare martie 2009 – mai 2010
Titlul proiectului Cooperare pentru administrarea eficientă a Sitului Natura 2000 „Bazinul Ciucului de Jos”
Scopul proiectului Asigurarea stării de conservare favorabilă a Sitului Natura 2000 „Bazinul Ciucului de Jos” şi implicit a speciilor/habitatelor de interes comunitar ale acestuia, prin îmbunătăţirea comunicării între factorii implicaţi, precum şi prin planificarea şi iniţierea unui sistem de management participativ eficient cu implicarea autorităţilor, a ONG-urilor şi a instituţiilor de cercetare şi universitare.
Proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European / Fondul pentru organizaţii neguvernamentale – prin FDSC.
Partenerii proiectului Primăria Oraşului Băile Tuşnad; Primăria Comunei Tuşnad; Asociaţia Green Zone; Clubul Ecologic UNESCO ProNatura; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.
Perioada de implemetare aprilie 2009 – iule 2010
Titlul proiectului Parteneriat comunitar destinat promovării ecoturismului în microregiunea Csomad-Balvanyos

Scopul proie

tului

Promovarea turismului durabil în microregiunea Csomad-Balvanyos, care să aducă venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creşterea respectului pentru valorile acesteia şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice zonei.
Proiect finanţat de Guvernele Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European / Fondul pentru organizaţii neguvernamentale – prin Fundaţia pentru Parteneriat.
Partenerii proiectului Centrul de Informare Ecoturistică – Băile Tuşnad; Primăria Oraşului Băile Tuşnad; Primăriile Comunelor Tuşnad şi Bixad; Asociaţia Green Zone;  Asociaţia de Ecoturism din România; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.
Perioada de implemetare ianuarie  – decembrie 2008
Titlul proiectului Colectarea selectivă a deșeurilor de ambalaje în microregiunea Csomad-Balvanyos
Scopul proiectului

Conştientizarea cetăţenilor microregiunii Csomad-Balvanyos privind necesitatea colectării selective a deşeurilor de ambalaje (PET-uri) cu posibilităţi de reciclare, prin implicarea directă a acestora, astfel

încât aceştia să devină mai deschişi în a-şi modifica comportamentul faţă de mediul înconjurător, mai dispuşi să ia parte, în mod activ, la viaţa comunităţii.

Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat şi Apemin Tuşnad SA.
Partenerii proiectului Primăria Oraşului Băile Tuşnad, Primăriile Comunelor: Cozmeni, Tuşnad, Bixad și Turia; Asociaţia Csomad-Balvanyos; S.C. HeBo PLAST S.r.l.; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.
Perioada de implemetare decembrie 2008 – martie 2010
Titlul proiectului Parteneriat pentru un mediu curat şi sănătos
Scopul proiectului Colectarea, transportul şi valorificarea deşeurilor de ambalaje cu posibilităţi de reciclare, prin implicarea directă a populaţiei şi autorităţilor locale din microregiunea Csomad-Balvanyos, precum şi conştientizarea acestora privind conservarea energiei şi eficienţa energetică, astfel încât aceştia să devină mai deschişi în a-şi modifica comportamentul faţă de mediul înconjurător, mai dispuşi să ia parte în mod activ la viaţa comunităţii.
Proiect finanţat de Programul de Granturi Mici (SGP) din cadrul Fondului Global de Mediu (GEF) implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – România (UNDP).
Partenerii proiectului Primăria Oraşului Băile Tuşnad, Primăriile Comunelor: Cozmeni, Tuşnad, Bixad și Turia; Asociaţia Csomad-Balvanyos; S.C. HeBo PLAST S.r.l.; S.C. AVE–Huron S.r.l.; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.
Perioada de implemetare aprilie  2007 – noiembrie 2008
Titlul proiectului Parteneriat Comunitar pentru înfiinţarea Parcului Natural Ciomad-Balvanyos-Bodoc
Scopul proiectului Înfiinţarea Parcului Natural Ciomad-Balvanyos-Bodoc cu sprijin din partea grupurilor cheie de factori implicaţi (autorităţi locale, proprietari de păduri, terenuri agricole, păşuni şi fâneţe) şi a publicului larg,  Parc Natural care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale specifice zonei.
Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc și Programul de Granturi Mici (SGP) din cadrul Fondului Global de Mediu (GEF) implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – România (UNDP).
Partenerii proiectului Asociaţia Csomad – Balvanyos; Centrul de Informare Ecoturistică – Băile Tuşnad; Primăriile Comunelor Tuşnad, Cozmeni, Bixad, Turia şi Oraşului Băile Tuşnad; Composesoratul Tuşnad; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.
Perioada de implemetare iunie 2005  – iunie 2006
Titlul proiectului PAȘI VERZI pentru conservarea biodiversității din zona mlăștinoasă a luncii Oltului din NV-ul microregiunii Csomad-Balvanyos
Scopul proiectului Conservarea biodiversităţii zonei mlăştinoase a Luncii Oltului din nord-vestul microregiunii Ciomad – Balvanyos, în vederea desemnării acesteia ca sit Natura 2000, prin implicarea comunităţii în acţiuni concrete de amenajare şi de conservare a florei şi faunei sălbatice, în contextul utilizării durabile a resurselor naturale de către comunitatea locală (proprietari de terenuri agricole, fâneţe şi păşuni).
Proiect finanţat de Programul de Granturi Mici (SGP) din cadrul Fondului Global de Mediu (GEF) implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – România (UNDP).

Par

enerii proiectului

Primăria Băile Tuşnad, Primăria Comunei Tuşnad; Asociaţia Csomad-Balvanyos; Composesoratul Tuşnad; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.
Perioada de implemetare aprilie  – decembrie 2005
Titlul proiectului Băile Tușnad / Oraș Verde –   Parteneriat Comunitar pentru mediu
Scopul proiectului Creșterea gradului de colectare selectivă de la populația din localitatea Băile Tușnad și Comuna Tușnad – realizarea țintelor de reciclare și valorificare pentru deșeurile din ambalaje.
Proiect finanţat de Programul naţional de granturi „Natura României – Iniţiativa pentru Responsabilitate Sociala a Corporaţiilor” derulat de REC România si ASDD-AC cu sprijinul S.C. ECO ROM AMBALAJE S.A.
Partenerii proiectului S.C. HeboPlast S.R.L; Primăria Băile Tuşnad, Primăria Comuna Tuşnad; Asociaţia Csomad-Balvanyos; Composesoratul Tuşnad; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.

Perioada de i

plemetare

octombrie 2005  –  septembrie 2006
Titlul proiectului Gestionarea participativă a Rezervațiilor Naturale Protejate Piatra Șoimilor și Mlaștina Valea de Mijloc, în urma obținerii convenției de custodie a acestora
Scopul proiectului Creșterea gradului de colectare selectivă de la populația din localitatea Băile Tușnad și Comuna Tușnad – realizarea țintelor de reciclare și valorificare pentru deșeurile din ambalaje.
Proiect finanţat de Administrarea Fondului pentru Mediu.
Partenerii proiectului Primăria Băile Tuşnad, Primăria Comuna Tuşnad; Agenția pentru Protecția Mediului Harghita.
Perioada de implemetare septembrie – noiembrie 2004
Titlul proiectului Dotarea Centrului de Informare Ecoturistică
Scopul proiectului Promovarea ecoturismului în microregiunea Ciomad – Balvanyos.
Proiect finanţat de Centrul Regional de Protecţie a Mediului pentru Europa Centrala și de Est.
Partenerii proiectului Primăria Băile Tuşnad.
Perioada de implemetare martie – octombrie 2003
Titlul proiectului Conservarea patrimoniului natural din microregiunea Csomad-Balvanyos
Scopul proiectului Informarea/conştientizarea cetăţenilor privind necesitatea protejării şi valorificării durabile a resurselor naturale existente din microregiunea Csomad-Balvanyos, în aşa fel încât şi generaţiile viitoare să poată beneficia de acestea.
Proiect finanţat de Fundaţia Carpatică – Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice.
Partenerii proiectului Centrul de Informare Ecoturistică – Băile Tuşnad; Primăria Băile Tuşnad.
Perioada de implemetare decembrie 2002 – noiembrie 2003
Titlul proiectului Ecoturism/turism controlat în microregiunea Csomad-Balvanyos
Scopul proiectului Promovarea ecoturismului prin informarea/conştientizarea cetăţenilor privind necesitatea protejării şi valorificării durabile a resurselor naturale existente, în aşa fel încât şi generaţiile viitoare să poată beneficia de acestea.
Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc.
Partenerii proiectului Centrul de Informare Ecoturistică – Băile Tuşnad; Primăria Băile Tuşnad.
Perioada de implemetare septembrie 2002 – septembrie 2003
Titlul proiectului Soluţii pentru un mediu mai curat şi mai sănătos
Scopul proiectului Conştientizarea populaţiei privind necesitatea protejării şi valorificării durabile a resurselor de apă existente, în aşa fel încât şi generaţiile viitoare să poată beneficia de acestea.
Proiect finanţat de Agenţia Daneză de Protecţie a Mediului (DEPA), Direcţia pentru Europa Centrală şi de Est (DANCEE) prin REC ROMANIA.
Partenerii proiectului Centrul de Informare Ecoturistică – Băile Tuşnad; Primăria Băile Tuşnad.
Perioada de implemetare octombrie 2002 – noiembrie 2003
Titlul proiectului Managementul ariilor naturale protejate din microregiunea Csomad-Balvanyos
Scopul proiectului Promovarea ecoturismului prin informarea/conştientizarea cetăţenilor privind necesitatea protejării şi valorificării durabile a resurselor naturale existente, în aşa fel încât şi generaţiile viitoare să poată beneficia de acestea.
Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc.
Partenerii proiectului Centrul de Informare Ecoturistică – Băile Tuşnad; Primăria Băile Tuşnad.
Perioada de implemetare martie  – septembrie 2001
Titlul proiectului Realizarea la Băile Tuşnad a unui Centru de Informare Ecoturistică
Scopul proiectului Implicarea comunității locale și turiștilor în protejarea și valorificarea eficientă a patrimoniului natural, cultural-istoric și etnografic.
Proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc.
Partenerii proiectului Primăria Băile Tuşnad.
Perioada de implemetare martie  2010 – mai 2011
Titlul proiectului Youth 4 nature – tineri împotriva schimbărilor climatice
Scopul proiectului Combaterea schimbărilor climatice atât la nivel local cât şi naţional prin implemenatarea unor activităţi specifice care să promoveze şi să disemineze tehnologii şi măsuri accesibile, durabile şi prietenoase faţă de mediul în care trăim.
Proiect finanţat de Programul de Granturi Mici (SGP) din cadrul Fondului Global de Mediu (GEF) implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – România (UNDP).
Partenerii proiectului Organizaţia GeoEcologică ACCENT; Asociaţia Aktivity; Primăria Băile Tuşnad.
Perioada de implemetare aprilie 2006 – mai 2007
Titlul proiectului Parteneriat Comunitar pentru promovarea turismului durabil în microregiunea Csomad-Balvanyos
Scopul proiectului Promovarea turismului durabil de către comunităţi/femei/tineri, care să aducă venituri fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creşterea respectului pentru valorile acestuia şi care să încorporeze valorile culturale şi tradiţionale ale microregiunii Ciomat-Balvanyos.
Proiect finanţat de Programul de Granturi Mici (SGP) din cadrul Fondului Global de Mediu (GEF) implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – România (UNDP).
Partenerii proiectului Organizaţia GeoEcologică ACCENT; Primăria Comunei Tuşnad; Composesoratul Tuşnad; Asociaţia Scafandrilor Profesionişti; Primăria Băile Tuşnad.

Custodie arii protejate   

Organizația GeoEcologică ACCENT a semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor convenția de custodie pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (contract nr. 0010 din 22/02/2010) și Rezervația Naturală Protejată Piatra Șoimilor (contract nr. 0011 din 22/02/2010).

Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (SCI – ROSCI0007), se întinde pe o suprafaţă de 2686,20 ha și este situat în zona sud-estică a judeţului Harghita înglobând comunele Sâncrăieni, Sânmartin, Cozmeni și Tuşnad, fiind traversată de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de specii din flora şi fauna protejată pe plan naţional şi internaţional: 4 specii de plante sunt protejate prin Convenţia de la Berna şi Directiva Habitate, 19 specii de plante sunt prezente pe lista roşie naţională şi, de asemenea, se găsesc 16 relicte glaciare: Betula humilis, Polemonium caeruleum, Ligularia sibirica, Cnidium dubium, Dryopteris cristata, Saxifraga hirculus, Drosera anglica, Carex dioica, Carex diandra, Carex elongata, Carex limosa, Carex appropinquata, Viola epipsila, Primula farinosa, Pedicularis sceptrum-carolinum, Euonymus nana. Dintre speciile de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE  pe teritoriul  sitului Natura 2000 se găsesc aproximativ 30 perechi de Crex crex, (număr estimat pe baza studiilor efectuate în anul 2004),  situl reprezentând, de asemenea, zona de hrănire pentru aproximativ 60 de perechi de Ciconia ciconia şi 5-10 perechi de Aquila pomarina. Dintre amfibieni, Bombina variegata este omniprezentă, dar şi specia Hyla arborea are populaţii însemnate. Dintre nevertebratele enumerate în Anexele Directivei Habitate sunt prezente în sit speciile Vertigo angustior şi Vertigo moulinsiana. Situl include 6 rezervaţii naturale ocrotite pe baza Hotărârii nr. 195/2005 a Consiliului Judeţean Harghita, şi a Legii nr. 5/2000: Mlaştina Valea de Mijloc – 4 ha, Mlaştina Beneş – 4 ha, Mlaştina Borşaros -Sâncrăieni – 1 ha, Mlaştina Csemo- Vrabia – 5 ha, Mlastina Nyirkert – 4 ha, Mlaştina Nadas – 4 ha. Terenurile din aria proiectului sunt în marea lor majoritate în proprietatea privată a persoanelor fizice din comunele implicate.

Rezervaţia Naturală Protejată Piatra Şoimilor (cod 2.484 cf. Legea 5/2000) se întinde pe o suprafaţă de doar 1 ha și se situează la vest de staţiunea Băile Tuşnad, pe malul drept al Oltului, în lanţul eruptiv al Munților Harghitei, la baza versantului estic al Muntelui Pilişca. Rezervaţia face parte dintr-un peisaj de munte acoperit de vegetaţie forestieră mixtă, foioase-răşinoase. Importanţa fitogeografică a rezervaţiei se datorează faptului că, în anul 1942 a fost descris endemismul local vulturica lui Teleki (Hieracium telekianum).

Regulamentele de organizare şi funcţionare ale:

Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos

Rezervației Naturale Protejate Piatra Șoimilor