CE FACEM / Proiecte/programe


Conviețuirea între om și urs

Perioada de implementare:

16 aprilie - 15 septembrie 2018


Scopul proiectului:

Promovarea unei atitudini „prietenoase” față de natură și față de specia protejată ursul brun (Ursus arctos) în rândul localnicilor și a turiștilor din Băile Tușnad, ca un prim pas important spre o conviețuire durabilă, și totodată promovarea ecoturismului prin materiale promoționale bazate pe prezența ursului brun în zona orașului și a Rezervației naturale Piatra Șoimilor.


Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • Informarea și conștientizarea corectă a localnicilor și a turiștilor din localitatea Băile Tușnad cu privire la specia protejată ursul brun (Ursus arctos) prin diseminarea de materiale informative (2000 pliante, 100 de afișe, 5 bannere stradale).
  • Creșterea gradului de cunoaștere în rândul localnicilor și a turiștilor din localitatea Băile Tușnad în ceea ce privește diferite aspecte de comportament din viața urșilor prin realizarea unui punct de informare (în cadrul Centrului de Informare Turistică „InfoTur”)
  • Generarea unei atitudini pozitive în rândul localnicilor și a turiștilor în ceea ce privește ursul brun (Ursus arctos), prin realizarea unor acțiuni specifice (în cadrul Zilelor Orașului Băile Tușnad și a Festivalului Ursului).


       

Proiect finanțat de:

Fundația pentru Parteneriat și MOL România


Partenerii proiectului:

Primăria Băile Tușnad; Asociația de Turism Băile Tușnad și Școala Gimnazială Jokai Mor - Băile Tușnad.

Bastionul Apor - natură și istorie

Perioada de implementare:

10 aprilie - 09 august 2017


Scopul proiectului:

Implicarea cetățenilor în protejarea și punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural, care să aducă și venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creșterea respectului pentru valorile acestuia și care să încorporeze valorile culturale specifice zonei.


Principalele obiective ale proiectului sunt:

  • REABILITAREA BASTIONULUI APOR din Băile Tușnad și AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE EXPOZIȚIE în incinta acestuia, prin amplasarea unor panouri cu imagini de arhivă și cu o scurtă prezentare a trecutului acestuia.
  • PUNEREA ÎN VALOARE A BASTIONULUI APOR ȘI A SPAȚIULUI DE EXPOZIȚIE prin iluminarea acestuia printr-o soluție eficientă, care folosește inovația tehnologică pentru protecția mediului înconjurător, precum și amenajarea traseului turistic care duce la bastion și amplasarea unor popasuri ecoturistice.
  • Promovarea patrimoniului natural și cultural al zonei prin organizarea în cadrul zilelor orașului Băile Tușnad a unui eveniment tematic intitulat „ZIUA REZERVAȚIEI NATURALE PIATRA ȘOIMILOR” și sporirea gradului de educație ecologică a grupurilor Junior Ranger din Bazinul Ciucului de Jos, prin REALIZAREA UNOR ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE în cadrul evenimentului tematic intitulat „Ziua Rezervației Naturale Piatra Șoimilor”.