CE FACEM / Custodie arii protejate


Organizația GeoEcologică ACCENT a semnat cu Ministerul Mediului și Pădurilor convenția de custodie pentru Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (contract nr. 0010 din 22/02/2010) și Rezervația Naturală Protejată Piatra Șoimilor (contract nr. 0011 din 22/02/2010).

Situl Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos (ROSCI0007), se întinde pe o suprafață de 2693 ha și este situat în zona sud-estică a județului Harghita înglobând comunele Sâncrăieni, Sânmartin, Cozmeni și Tușnad, fiind traversată de râul Olt. Situl este foarte important din punct de vedere al ocrotirii unui număr mare de specii din flora și fauna protejată pe plan național și internațional: 4 specii de plante sunt protejate prin Convenția de la Berna și Directiva Habitate, 19 specii de plante sunt prezente pe lista roșie națională și, de asemenea, se găsesc 16 relicte glaciare: Betula humilis, Polemonium caeruleum, Ligularia sibirica, Cnidium dubium, Dryopteris cristata, Saxifraga hirculus, Drosera anglica, Carex dioica, Carex diandra, Carex elongata, Carex limosa, Carex appropinquata, Viola epipsila, Primula farinosa, Pedicularis sceptrum-carolinum, Euonymus nana. Dintre speciile de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE  pe teritoriul  sitului Natura 2000 se găsesc aproximativ 30 perechi de Crex crex, (număr estimat pe baza studiilor efectuate în anul 2004),  situl reprezentând, de asemenea, zona de hrănire pentru aproximativ 60 de perechi de Ciconia ciconia și 5-10 perechi de Aquila pomarina. Dintre amfibieni, Bombina variegata este omniprezentă, dar și specia Hyla arborea are populații însemnate. Dintre nevertebratele enumerate în Anexele Directivei Habitate sunt prezente în sit speciile Vertigo angustior și Vertigo moulinsiana. Situl include 6 rezervații naturale ocrotite pe baza Hotărârii nr. 195/2005 a Consiliului Județean Harghita, și a Legii nr. 5/2000: Mlaștina Valea de Mijloc - 4 ha, Mlaștina Beneș - 4 ha, Mlaștina Borșaros -Sâncrăieni - 1 ha, Mlaștina Csemo- Vrabia - 5 ha, Mlastina Nyirkert - 4 ha, Mlaștina Nadas - 4 ha. Terenurile din aria proiectului sunt în marea lor majoritate în proprietatea privată a persoanelor fizice din comunele implicate. 

Planul de Management al Sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos ROSCI0007  (.pdf 5,6 MB)

Anexe la Planul de Management (.zip 66 MB)

Ordin de ministru (.pdf)

Anexe Ordin de ministru (.zip)Regulamentul de organizare și funcționare a Sitului Natura 2000 - Bazinul Ciucului de Jos (draft / material de lucru)


Rezervația Naturală Protejată Piatra Șoimilor (cod 2.484 cf. Legea 5/2000) se întinde pe o suprafață de doar 1 ha și se situează la vest de stațiunea Băile Tușnad, pe malul drept al Oltului, în lanțul eruptiv al Munților Harghitei, la baza versantului estic al Muntelui Pilișca. Rezervația face parte dintr-un peisaj de munte acoperit de vegetație forestieră mixtă, foioase-rășinoase. Importanța fitogeografică a rezervației se datorează faptului că, în anul 1942 a fost descris endemismul local vulturica lui Teleki (Hieracium telekianum).

Regulamentul de organizare și funcționare a Ariei Naturale Protejate Piatra Șoimilor (draft / material de lucru)

Planul de Management al Rezervației Naturale Piatra Șoimilor:Planul de Vizitare al Rezervației Naturale Piatra Șoimilor (format PDF).

Noutăţi

Conviețuirea între om și urs
În perioada 16.04.2017 - 15.09.2018, Organizația GeoEcologică ACCENT implementează proiectul cu titlul „Conviețuirea între om și urs” ce are ca scop promovarea unei atitudini „prietenoase” față de natură și față de specia protejată ursul brun (Ursus arctos) în rândul localnicilor și a turiștilor din Băile Tușnad, ca un prim pas important spre o conviețuire durabilă, și totodată promovarea ecoturismului prin materiale promoționale bazate pe prezența ursului brun în zona orașului și a Rezervației naturale Piatra Șoimilor.
18 aprilie 2018 Citeşte restul
Bastionul Apor - natură și istorie
În perioada 10.04.2017 - 09.09.2017, Organizația GeoEcologică ACCENT implementează proiectul cu titlul „Bastionul Apor - natură și istorie” ce are ca scop implicarea cetățenilor în protejarea și punerea în valoare a patrimoniului natural și cultural, care să aducă și venituri pentru comunitatea locală, fără să afecteze negativ peisajul natural, să ducă la creșterea respectului pentru valorile acestuia și care să încorporeze valorile culturale specifice zonei.
12 aprilie 2017 Citeşte restul
Junior Rangeri pentru natură - final de proiect
În perioada 15.04 - 20.09. 2016, Organizația GeoEcologică ACCENT a implementat proiectul cu titlul „Junior Rangeri pentru natură” ce a avut ca scop întărirea parteneriatelor între custozii/administratorii ariilor naturale protejate prin implementarea unor programe educaționale specifice, schimburi de experiență (know-how) pentru grupurile Junior Ranger*, precum și creșterea nivelului de informare a tinerei generații asupra importanței conservării naturii prin includerea arborilor bătrâni pe lista valorilor culturale și naturale locale din zona sitului Natura 2000 Bazinul Ciucului de Jos.
15 septembrie 2016 Citeşte restul

Toate noutăţiile

Newsletter

Nume:
E-mail: