WatchBear & AdvoCity

Active-citizens-fund

WatchBear & AdvoCity – medvék és emberek a közös jövőért

Együttmüködés egy zöld, versenyképes és befogadó Európáért.

www.activecitizensfund.ro              www.eeagrants.org

A projektröl

A projekt célja, hogy a Tusnádfürdő és környéke (ro: ’Băile Tușnad și Împrejurimile’; BTI) ökoturisztikai célpont területén az ember és a medve harmonikus együttélésével összefüggésben javítsa az állampolgári részvételt a nyilvános döntéshozatali folyamatokban, részvételi eszközök és megfigyelői tevékenységek révén. A térségben fellépő alapvető problémák azok, hogy Tusnádfürdő nem rendelkezik stratégiával a barnamedve által okozott károk megelőzési módszereinek értékelésére és nyomon követésére, illetve a helyi polgármesteri hivatal kapacitása nem elegendő ahhoz, hogy a helyi civil társadalmat, a civil szervezeteket és a turistákat is bevonja a problémamegoldás folyamatába.

A projekt a következő tevékenységeket javasolja megoldásként a probléma kezelésére: a jelenlegi helyzet feltérképezése; konkrét megoldási javaslatok szolgáltatása a helyi lakosság számára a kármegelőzési módszerek értékelésére, nyomon követésére és hatékonyságának javítására; a medvék és az emberek  együttélésének témájával foglalkozó látogatási pont létrehozása a nyilvánosság számára; a nyilvánosság mozgósítása és aktív bevonása egy érdekvédelmi kampányba egy helyi kármegelőzési stratégia kidolgozása érdekében, márka és rendezvényszabályozás kialakítása a városban. Egy megfigyelésre szolgáló (watchdog) online platform (mobilalkalmazás) kerül kifejlesztésre, amely kommunikációs és megfigyelési eszközként szolgál a környezetvédelmi kérdésekkel összefüggésben. Ugyanakkor 2022-ben és 2023-ban a TusnadEcoBearFest rendezvényen belül egy offline platformot (tematikus konferencia) hoznak létre, amely az ember és a medve együttélésének népszerűsítését és tudatosítását szolgálja a szakmai és civil társadalom bevonásával. A  projekt során 4 videospot fogunk készíteni az ember és a medve együttéléséről a célterületen, amely tartalmazni fogja a helyzet kihívásait illetve azok megoldásait is.

Az iskolán kívüli tevékenységek a BTI ökoturisztikai célpont vonzásköréhez tartozó középiskolákban, valamint a szeptemberi TusnadEcoBearFest rendezvényen kerülnek megszervezésre, amelyeket partnerünk, a Vox Iuvenitutis koordinál. A partneralapítványnak jelentős tapasztala van a nonformális oktatásban és a fiatal generáció mozgósításában. Tusnádfürdő városháza beltéri és kültéri tereket biztosít a tevékenységek végrehajtásához, szakértői segítséget nyújt a stratégia kidolgozásához, és hozzájárul a helyi közösség mozgósításához is. A pályázó a kommunikációs és PR-képzés, az önkéntesek menedzselése és a tematikus tapasztalatcsere révén szervezeti fejlesztésben részesül.

Az Active Citizens Fund Románia programot az EGT Alapok 2014-2021 finanszírozza. Az Alapok célja a gazdasági és szociális különbségek csökkentése és a 15 kedvezményezett állam és az adományozó államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. A Program alapkezelője a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, a Polgár-Társ Alapítvány, a Roma Közösségek Erőforrásközpontja, a PACT Alapítvány és a Frivillighet Norge által alkotott és az FMO (az EGT és Norvég Alapok Finanszírozási Mechanizmusának Irodája) által kinevezett konzorcium. Az Active Citizens Fund Románia célja a civil társadalom és az aktív polgárság megerősítése, valamint a kiszolgáltatott csoportok kapacitásának növelése.

A Program 46 000 000 euró összköltségvetéssel a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságának és kapacitásának fejlesztését célozza, fokozva szerepét a demokratikus részvétel, az aktív polgárság és az emberi jogok előmozdításában, miközben megerősíti az adományozó államokkal, Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával fennálló kétoldalú kapcsolatokat.

A1. PROJEKTMENEDZSMENT

PROJEKTCSAPAT

IMECS ISTVÁN – Projektmenedzser

  • biztosítja a projektirányítást és annak belső értékelését;
  • követi a projektcélok határidőn belüli megvalósítását;
  • meghatározza a projektcsapat egyes tagjainak feladatait egy adott időszakra a megvalósítási ütemtervnek megfelelően.

 PILBÁTH GÉZA-ATTILA – Projektasszisztens

  • támogatja a projektmenedzsert az általa végzett tevékenységekben;
  • részt vesz a projekt keretében íródó jelentések és egyéb dokumentumok előkészítésében.

MADARAS ELENA-SIMONA – Pénzügyi felelős

  • részt vesz a projekt keretében készítendő pénzügyi jelentések és egyéb pénzügyi dokumentumok elkészítésében;
  • a projektvezetővel együtt kezeli a projekthez rendelt pénzügyi forrásokat.

GÁL LASZLÓ-BENJAMIN – Tudományos koordinátor

  • koordinálja és részt vesz a terepi és helyszíni tevékenységek végrehajtásában.

 SIPOS CSONGOR – Tevékenység koordinátor

  • koordinálja és megvalósítja a tanórán kívüli iskolai tevékenységeket.
A3 A MEDVE (URSUS ARCTOS) ÁLTAL TUSNÁDFÜRDŐN OKOZOTT KÁROK MEGELŐZÉSÉRE IRÁNYULÓ MÓDSZEREK HATÉKONYSÁGÁNAK FELTÉRKÉPEZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A CIVIL TÁRSADALOM BEVONÁSÁVAL
A4. A LÁTOGATÓ/TÁJÉKOZTATÓ PONT BŐVÍTÉSE/FELÚJÍTÁSA (TUSNADECOBEARCAVE)

Információs pont kiállítóteremmel a tusnádfürdői ember-medve együttélésről a turisták és a helyiek számára. Az információs pont a “WachBear & AdvoCity – medvék és emberek a közös jövőért” című pályázat keretében lesz kialakítva.

Facebook oldal: Tusnad Eco Bear Cave

A5. A KÁRMEGELŐZÉSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁRA ÉS NYOMON KÖVETÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYULÓ ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ KAMPÁNY.
A6. ONLINE PLATFORMON KERESZTÜL VÉGZETT WATCHDOG TEVÉKENYSÉG:

A TusnadEcoBearWatch egy WatchDog típusú online platform, amely kommunikációs és felügyeleti eszközként szolgál az emberi-medve együttélés javítása érdekében Tusnádfürdő városában.

A TusnadEcoBearWatch egy egyszerű alkalmazás formájában megjelenő online platform, amelyet a felhasználó regisztráció nélkül is használhat, mindössze egy becenév használatával, hogy névtelen maradjon. Ily módon a problémák jelenthetők anélkül, hogy nemkívánatos következményekkel járnának a problémát bejelentő személy számára. A felmerült problémák bejelentése történhet szöveges formában, fényképek vagy készített videók feltöltésével. Minden jelentésre választ/megoldást küldenek az adminisztrátorok. Így ez a platform egy egyszerű és hatékony WatchDog eszközzé válik, a bejelentett problémák és azok megoldása nyilvános, bárki ellenőrizheti, hogyan és milyen gyorsan oldódott meg egy probléma.

A „ WatchBear & AdvoCity – medvék és emberek egy közös jövőért ” projekt részeként kifejlesztett mobilalkalmazás Bear Watch néven került az Android Play Store és az Apple App Store áruházakba.

https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.ti.bear

https://apps.apple.com/ro/app/bear-watch/id1630519218

 

a TusnadEcoBearWatch alkalmazást népszerűsítő kampány részeként

https://informatiahr.ro/bear-watch-aplicatie-interactiva-pentru-telefonul-mobil-dezvoltata-la-baile-tusnad-in-scopul-imbunatatirii-coexistentei-om-urs/?fbclid=IwAR1Mt2rPWLbnnW8W_w9RZjnPbSBqd5D7n1tW7QSBjwD3BkPKzEAMUaUebPE

A7. OFFLINE PLATFORM: KONFERENCIA A BARNAMEDVÉRŐL ÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRÓL, VALAMINT FIGYELEMFELKELTÉS A FIATALOK BEVONÁSÁVAL A 2022-ES ÉS 2023-AS TUSNADECOBEARFEST KERETÉN BELÜL

A KONFERENCIÁRÓL

Konferencia az emberekről és a medvékről, az együttélésről.

A konferencia célja, hogy a meghívott szakértők különböző nézeteinek, készségeinek és tapasztalatainak összegyűjtésével tudományosan megalapozott javaslatokat tegyenek az ember-medve együttélés minőségének javítására a jövőbeli városi és nemzeti politikák részeként. Hozzájárul továbbá a romániai barnamedve-populáció jelenlegi tudományos állapotának értékeléséhez, és a helyi közösség érdekében felhívja a figyelmet az ember és a medve együttélésének hiányosságaira. Egyértelmű szándék a hagyományteremtés, a fiatalok bevonása a tudományos munkába, valamint a hazai és külföldi kutatók számára az eredményük

László Gál, tudományos koordinátor
és a szervező csapat tagja.

MEGHÍVÓK

Román nyelven
Magyar nyelven
Angol nyelven

ELŐADÓKKIVONATOK ÉS PROGRAMFÜZET:
Letöltés ITT

MÉDIAMEGJELENÉSEK:

Székelyföld studio – https://www.facebook.com/szekelyfoldistudio/videos/600942648332455
3szék.ro https://www.3szek.ro/load/cikk/152320/lehetseges-e-a-medve-es-az-ember-bekes-egyuttelese-konferencia-es-fesztival-tusnadfurdon?fbclid=IwAR1CwwJd6rwroEdBuFLhU8oMNLot5fFqPB6dywiN7pUtbkagbLFL4pmvk8o
Informația Harghitei – https://informatiahr.ro/convietuirea-intre-oameni-si-ursi-subiect-de-dezbatere-la-baile-tusnad/?fbclid=IwAR0FVM7QhFLDSeTsqaq-XTVtojPbWls7lHPaY0SKmQPJ_rixhSgEC7W0KPM
Forest Mania – https://forestmania.ro/conferinta-tusnad-ecobear-a-fost-inventat-tomberonul-anti-urs/?fbclid=IwAR31mx6dSJSnBLqgWDHnvjdz0wr1EYyhZxPd1kYlzeJBR946m9RswEuYOZc
Hargita Népe – https://hargitanepe.ro/tusnadecobear-a-medvekerdesre-kerestek-megoldasokat/?fbclid=IwAR2d5TzZKYw_oH9691GOLFXczy4Uc56eAmqtzi0EOkMQg7vFyhn09GIHc50
Székelyföld TV – https://www.facebook.com/szekelyfoldtelevizio/videos/1821800941347712
Erdély TV – https://www.facebook.com/erdelytv/videos/613287663735782
Transtelex – https://transtelex.ro/zold/2022/08/30/medvekonferencia-tusnadfurdo-osszefoglalo

A8. A TUSNÁDFÜRDŐI EMBER-MEDVE EGYÜTTÉLÉSRŐL VIDEOSPOTOK KÉSZÍTÉSE ÉS TERJESZTÉSE A TÖMEGMÉDIÁBAN ÉS KÖZÖSSÉGI HÁLÓZATOKON
A9. TEMATIKUS ELŐADÁSOK A MEDVÉKRŐL ÉS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSRÓL (JUNIOR RANGER CSAPATOK - AKTÍV KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL)

Tematikus előadások a medvékről és az éghajlatváltozásról (Junior Ranger csapatok – aktív közösségi részvétel)

A Junior Ranger-csapatok a célterület következő generációját képviselik, és a csapatokban részt vevő diákok a legelkötelezettebbek a generációjuk környezetvédeleme iránt. A Junior Ranger csoportok Tusnádfürdő ökoturisztikai célpont és környékének középiskoláiból érkeztek: Tusnádfürdő városából, Tusnádról, Csíkszentsimonból, Csíkkozmásról, Csíkszentimréről és Csíkszentkirályról községekből (összesen 7 iskola). A Junior Ranger csoportok projekttevékenységekbe való bevonásával a helyi közösség közvetlen és közvetett bevonása is sikeres lehet. A tevékenység célja, hogy az egyes Junior Ranger csoportok számára tartott tematikus előadások alapján a csapatok a megbeszélt témák alapján előadást tartanak a középiskolájukban. Így a Junior Ranger csapatoknak továbbított információkat iskolai szinten több száz diákhoz juttatják el, akik aztán a kapott információkat rokonokon, szomszédokon, ismerősökön stb. keresztül továbbítják helyi közösségeknek. A kívánt hatás elérése érdekében a projektpartner évente 1 előadást tart iskolánként, a Junior Ranger csapatok pedig évente 1 előadást tartanak iskolánként.

PPT előadás – Sipos Csongi

Gallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slideGallery slide
A10. A PROJEKTCSAPAT KÉPZÉSE EGY KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PR-SZAKEMBER ÁLTAL, VALAMINT A PÁLYÁZÓ ÚJ ÉS EGYSÉGES ARCULATÁNAK KIALAKÍTÁSA.
A11. A PROJEKTCSAPAT KÉPZÉSE AZ ÖNKÉNTESEK IRÁNYÍTÁSA ÉS ÖNKÉNTESSÉG NÉPSZERŰSÍTÉSE TERÉN
A12. KNOW-HOW ÉS INFORMÁCIÓCSERE A SZAKSZEMÉLYZETTEL

A projekt kivitelezői:

A projektet az ACCENT Geoökológiai Szervezet valósítja meg, a Vox Iuventutis Egyesület és a Tusnádfürdői Polgármesteri Hivatallal partnerségben, az Active Citizens Fund Románia támogatásával, a programot Izland, Liechtenstein és Norvégia finanszírozza az EGT Alapok 2014-2021 által. A weboldal tartalma nem feltétlenül képviseli az EEA és a 2014–2021 közötti norvég támogatások hivatalos álláspontját; további információkért látogasson el a www.eeagrants.org oldalra. További információk az Active Citizens Fund Romaniáról a www.activecitizensfund.ro oldalon.