WatchBear & AdvoCity

Active-citizens-fund

WatchBear & AdvoCity – medvék és emberek a közös jövőért

Együttmüködés egy zöld, versenyképes és befogadó Európáért.

www.activecitizensfund.ro              www.eeagrants.org

A projektről

     A projekt célkitűzése a civil közösség nyilvános, az ember-medve együttélését célzó döntéshozatali folyamatokban való aktívabb részvételének a segítése a Tusnádfürdő és Környéke ökoturisztikai desztinációban. Tusnádfürdő nem rendelkezik egy olyan monitoring és elemző stratégiával, amely a medvék által okozott károkat megelőző intézkedéseket követni tudná. Ugyanakkor a hivatalnak nincs elegendő kapacitása, hogy bevonja a helyi lakosságot, a civil szervezeteket és a turistákat a probléma kezelésébe.

     A projekt megoldásokat tűzött ki célul olyan tevékenységek eredményeként, mint a kármegelőzési intézkedések feltérképezése és javaslatcsomagok kidolgozása a helyi lakosok számára a módszerek és kivitelezések hatékonyságának javítása érdekében; egy látogatóközpont létrehozása, amelynek tematikája a medve-ember együttélés; egy olyan érdekképviseleti gyűlés sorozat megszervezése, amely során a civil lakosság bevonásával elkészül egy helyi Stratégia a kármegelőzésről, helyi brandről és eseményszervezési belső szabályzatról. Egy tematikus online platform (telefonos applikáció) is ki lesz fejlesztve, amely egy kommunikációs és monitoring eszköz lesz a civilek és a helyi döntéshozás között. Ezen kívül pedig 2022 és 2023 során a projekt társzervezést biztosít majd a TusnadEcoUrsFest-nek, ahol egy offline platform (tudományos konferencia) is helyet kap, amely az ember-medve együttélést megoldásait hivatott népszerűsíteni. A projekt során pedig 4 népszerűsítő videó is fog készülni a környék medvékkel való együttélési kihívásairól és megoldásairól.

     Az iskolán kívüli tevékenységeket a desztináció középiskoláiban és a TusnadEcoUrsFest, szeptemberben megszervezendő eseményen fogja koordinálni a Vox Iuventutis Egyesület, akinek jelentős tapasztalata van a nonformális oktatás és a fiatalok mozgósítása terén. Tusnádfürdő Polgármesteri Hivatala külső és belső tereket biztosít a tevékenységek kivitelezéséhez, részt vesz a helyi Stratégia kidolgozásában és a lakosság mozgosításában. A pályázó szervezeti fejlesztésben is részt fog venni a következő területeken: kommunikáció, közönségkapcsolat, önkéntesek menedzsmentje és szakmai tapasztalatcsere.

     Az Active Citizens Fund Románia programot az EGT Alapok 2014-2021 finanszírozza. Az Alapok célja a gazdasági és szociális különbségek csökkentése és a 15 kedvezményezett állam és az adományozó államok (Izland, Liechtenstein, Norvégia) közötti kétoldalú kapcsolatok megerősítése. A Program alapkezelője a Civil Társadalom Fejlesztéséért Alapítvány, a Polgár-Társ Alapítvány, a Roma Közösségek Erőforrásközpontja, a PACT Alapítvány és a Frivillighet Norge által alkotott és az FMO (az EGT és Norvég Alapok Finanszírozási Mechanizmusának Irodája) által kinevezett konzorcium. Az Active Citizens Fund Románia célja a civil társadalom és az aktív polgárság megerősítése, valamint a kiszolgáltatott csoportok kapacitásának növelése. A Program 46 000 000 euró összköltségvetéssel a civil társadalmi szektor hosszú távú fenntarthatóságának és kapacitásának fejlesztését célozza, fokozva szerepét a demokratikus részvétel, az aktív polgárság és az emberi jogok előmozdításában, miközben megerősíti az adományozó államokkal, Izlanddal, Liechtensteinnel és Norvégiával fennálló kétoldalú kapcsolatokat. További információ az Active Citizens Fund Romániáról a www.activecitizensfund.ro oldalon található. További információt az EGT és Norvég Alapokról a www.eeagrants.org oldalon talál.

A1 Management de proiect

ECHIPA DE PROIECT

IMECS ISTVÁN  –  Manager de proiect

  • asigură managementul proiectului și evaluarea internă;
  • urmărește atingerea obiectivelor proiectului în termenul prevăzut;
  • stabilește sarcinile fiecărui membru din echipa de proiect pe o perioada dată, conform graficului de implementare.

 PILBÁTH GÉZA-ATTILAAsistent de proiect

  • asigură sprijin pentru managerul de proiect în activitățile pe care acesta le desfășoară;
  • participă la întocmirea rapoartelor și a altor documente ce se vor realiza în cadrul proiectului.

MADARAS ELENA-SIMONA Responsabil financiar

  • participa la întocmirea rapoartelor  financiare și a altor documente financiare ce se vor realiza în cadrul proiectului;
  • gestionează resursele financiare alocate în proiect împreună cu managerul de proiect.

 GÁL LASZLÓ-BENJAMIN Coordonator științific

  • coordonează și participă la implementarea activităților de teren specifice.

 SIPOS CSONGOR Coordonator activități

  • coordonează și implementează activitățile extrașcolare.
A3 Cartarea si evaluarea eficientei metodelor de prevenire a pagubelor cauzate de urs (Ursus arctos) la nivelul orasului Baile Tusnad prin incluziunea societatii civile
A4 Extindere/reamenajare punct de vizitare/informare (TusnadBearCave)
A5 Campanie advocacy privind elaborarea Strategiei locale privind folosirea si monitorizarea metodelor de prevenire a pagubelor
A6 Activitate watchdog prin platforma online: TusnadBearWatch
A7 Platforma offline: conferinta despre ursul brun si schimbarile climatice si constientizarea problemelor prin incluziunea tinerilor in cadrul evenimentului TusnadEcoUrs Fest 2022 si 2023
A8 Realizarea si diseminarea in mass media si pe retele de socializare a spot-uri video despre coexistenta om-urs in zona orasului Baile Tusnad
A9 Prezentari tematice despre urs-om si schimbarile climatice (echipe Junior Ranger – implicarea activa a comunitatii)
A10 Instruirea echipei de proiect prin intermediul unui specialist in comunicare si relatii cu publicul si crearea unei imagini noi si unitare solicitantului.
A11 Instruirea echipei de proiect in managementul si promovarea voluntariatului
A12 Schimb de experienta (know-how) si informatii cu personal profesionist.

A projekt kivitelezői:

A projektet az ACCENT Geoökológiai Szervezet valósítja meg, a Vox Iuventutis Egyesület és a Tusnádfürdői Polgármesteri Hivatallal partnerségben, az Active Citizens Fund Románia támogatásával, a programot Izland, Liechtenstein és Norvégia finanszírozza az EGT Alapok 2014-2021 által. A weboldal tartalma nem feltétlenül képviseli az EEA és a 2014–2021 közötti norvég támogatások hivatalos álláspontját; további információkért látogasson el a www.eeagrants.org oldalra. További információk az Active Citizens Fund Romaniáról a www.activecitizensfund.ro oldalon.